Dialectische gedragstherapie

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie en is ontwikkeld door professor Marsha Linehan. Deze therapie is gebaseerd op het bevorderen van de levenskwaliteit. Deze therapievorm is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, ondertussen weet men dat DGT geschikt is voor allerlei andere problematieken.

DGT kan zeer effectief zijn voor mensen met emotieregulatieproblemen, een laag zelfbeeld, depressie, angst, relatieproblemen, verslaving vanuit emotieregulatieproblemen, woede en verdriet.

DGT is een intensieve training waarbij je vaardigheden aanleert die jou helpen om terug te connecteren met jouw lichaam en hoe dit reageert. Een training die jou helpt om jouw eigen identiteit te herontdekken, wat jouw passies zijn, waar je goed en minder goed in bent.

Het programma bestaat uit drie verschillende onderdelen: individuele therapie, telefonische consultaties en vaardigheidstraining.

  • Individuele therapie: dit zijn de één op één gesprekken waar jouw vaardigheden, de tools en het werk dat je tussen de sessies doet besproken worden.
  • Telefonische consultaties waarbij je mag bellen voor coaching en crisisgesprekken, mits duidelijke afspraken tussen jou en jouw coach.
  • De vaardigheidstraining waar specifieke handvaten en tools aan bod komen en aangeleerd worden. De vaardigheidstraining bestaat uit vier verschillende modules. Elke module bevat zijn eigen specifieke handvaten en doelstellingen. Samen met jouw coach kan er gekeken worden waar jouw eigen doelstellingen, moeilijkheden en vragen liggen en hoe DGT hier een aangepast antwoord kan op geven.

Hieronder een kort overzicht van deze modules:

Kernoplettend­heids­vaar­dig­heden

Dit is de basis waar alle andere vaardigheden op leunen. Je leert connectie maken met jouw lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. Door hieraan (h)erkenning te geven, vergroot je je zelfcontrole en zal je impulsiviteit verminderen. We leren de link leggen tussen onze gedachten en ons lichaam en dit op een oordeelvrije manier.

Crisisvaardigheden

In deze module leer je crisissituaties verdragen en overleven door gebruik te maken van concentratie-oefeningen, afleiding en ontspanning. In deze module maken we een aangepast signaleringsplan om handelingen die voor jou steeds tot problemen leiden preventief aan te pakken.

Intermenselijke vaardigheden

Deze module is vooral gericht op jezelf en jouw relaties: leren vragen wat je nodig hebt, assertiviteitstraining, leren neen zeggen en opkomen voor jezelf. Deze module is gericht op het oplossen van intermenselijke problemen.

Emotieregulatie vaardigheden

Deze vaardigheden staan in functie van emoties. Emoties leren (h)erkennen en benoemen. We zetten in op het vermeerderen van positieve ervaringen en gevoelens en het verminderen van emotionele kwetsbaarheid.

Hiervoor kan je terecht bij:

Website door Clever-Web